fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

2021: Tryksagsindkøberne vil stille strengere krav

Hvad vil komme i fokus i 2021, når vi taler ansvarlighed? Det spørgsmål har vi stillet GRAKOM’s miljøchef Carsten Bøg, og hans budskab er ret klart.

Er der et ord, vi har taget med os ind i 2021, er det ordet greenwashing, der fortæller, at et produkt bliver præsenteret mere klimavenligt, end det i virkeligheden er. Og der er ingen tvivl hos Carsten Bøg. Smukke klimaanprisninger, der ikke matcher virkeligheden, bliver i 2021 ikke blot et politisk varmt emne. De bliver fulgt nøje af både medier, forbrugerombudsmanden, NGO’erne og forbrugerne. Og de bliver et no go i 2021.

Kigger man på forbrugerombudsmanden.dk, er der ikke tvivl om alvoren. Samme gælder, hvis man skeler til de otte principper for ordentlig klimamarkedsføring, der kan modvirke greenwashing. De kom i slutningen af 2020 og er udarbejdet af bl.a. den grønne tænketank CONCITO og konsulentfirmaet Holmbeck Eco Consult. Principperne er udviklet med blik for fødevarebranchen, men Carsten Bøg ser ikke noget i disse principper, der ikke skulle gælde for alle andre typer af produkter. Vi er i den grafiske branche klar til at efterleve principperne, der sætter en tydelig dagsorden for både saglighed, transparens og relevans. Ja faktisk, så har vi været det de sidste 10 år, for den måde vi tænker miljø- og klimavurderinger på har taget udgangspunkt i hele produktets livscyklus. Det ses tydeligt i klimaberegningsværktøjet ClimateCalc, hvor der regnes på alle de tre scope, som indgår i den Internationale standard ”Greenhouse Gas Protocol”.   

Krav til hele produktets livscyklus

2021 vil derfor byde på strengere krav, og at tryksagsindkøbere ikke godtager hvad som helst. Med risikoen for at blive beskyldt for greenwashing vil vi se, at kunderne i 2021 vil blive mere opmærksomme på, at de valg, de tager, ”holder i byretten”.

– Jeg tror, vi i højere grad kommer til at opleve, at danske virksomheder og dermed tryksagsindkøberne mener, hvad de siger. De vil udskille de gode samarbejdspartnere fra de dårlige. Altså de leverandører, der kan fremvise dokumentation for hele deres produktion og produkters klimabelastning og dem, der ikke kan, lyder det fra Carsten Bøg. 

Han påpeger, at der derfor vil komme en øget opmærksomhed omkring netop de certificeringer og standarder, der er relevante og konkrete i forhold til tryksagens livscyklus. Med andre ord, systemer der reelt tilvejebringer relevant miljødokumentation for hele produktets livscyklus, fra råvare, produktion, anvendelse og miljøbelastningen efter endt brug. 

Kunderne får behov beregninger

Carsten Bøg er derfor ikke i tvivl om, at tryksagsindkøberne vil stille krav om, at deres tryksager kan blive både Svanemærket, FSC-certificeret og klimaberegnet.

Og heldigvis for det kan man sige – fordi vi i den danske grafiske branche har både veldokumenterede certificeringer og et anerkendt beregningsværktøj til at dokumentere klimabelastningen for hele tryksagens livscyklus.

– Med klimaberegningsværktøjet ClimateCalc er vi klar til at lave beregninger, der er både ensartede, saglige, transparente og relevante, fortæller Carsten Bøg.

Det betyder, at kunderne kan få eksakt information og veldokumenteret data til deres klimaregnskab, som de kan vise til deres kunder, samarbejdspartnere og omverden i øvrigt. Derudover giver det dem et reelt grundlag for klimakompensation. 

Og ikke kun i Danmark kunne man tilføje. ClimateCalc, der er udviklet af GRAKOM på baggrund af DTU’s livscyklusanalyser, er nemlig gennem samarbejdet med Intergraf implementeret som en standard for den grafiske branche i hele Europa.

ClimateCalc er med andre ord internationalt set det mest anerkendte klimaberegningsværktøj for tryksager. Og det matcher behovet, der skal mane greenwashing i jorden, fordi det netop giver en reel mulighed for at prioritere, handle og tage ansvar.

– Med beregningsværktøjet er det derfor muligt at stille krav til tryksagens CO2-udledning. Det bliver vigtigt, og jeg tror på, at det er konkurrenceskadeligt – især for et lille land som Danmark, hvis vi ikke lever op til kravene og kan dokumentere sagligt og relevant. 

De 8 principper for klimamarkedsføring

1. Lidt bedre er ikke godt nok – anprisning kræver markant lavere klimaaftryk

2. Klimareduktioner skal dokumenteres via anerkendte standarder og uafhængig kontrol

3. Klimaneutral mad findes ikke: Forbrugere skal oplyses om klimakompensation

4. Klimakompensation skal være reelt: additionelt og certificeret af troværdige ordninger

5. Fortæl hele historien: Vær tydelig omkring proportionerne, når små forbedringer omtales

6. Klimapåstande må ikke underminere omlægning til klimavenlige kostvaner

7. Tal og logoer skal være saglige, relevante og transparente

8. Ingen væsentlige skjulte tab for klima, natur eller miljø