fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Klimaet

Tryk med ansvar for klimaet

Du handler med ansvar for klimaet, når du køber tryksager produceret i Danmark.

Danske trykkerier har i årevis arbejdet på at reducere klimabelastningen ved at skabe energieffektiv produktion, minimere transporten og anvende papir, der er produceret bæredygtigt.

Papirproduktionen udgør den største del af CO2- belastningen, når man fremstiller en tryksag. Med ClimateCalc kan du beregne en tryksags CO2-belastning. Du får dermed dokumenteret information. I øvrigt anvender danske trykkerier primært papir fra ansvarlige skandinaviske og europæiske skovbrug, hvor man hele tiden planter flere træer, end man fælder, og hvor transportvejen er kortest mulig.

Samtidig er vi i Danmark blandt verdens bedste til at genanvende papir. Det hele kommer klimaet til gavn.

Vi dokumenterer det med ClimateCalc, der internationalt set er det mest anerkendte klimaberegningsværktøj for tryksager.

ClimateCalc giver klimaoptimering

Den grafiske branche i Danmark er gået forrest og har udviklet ClimateCalc, der er en klimaberegner for grafiske produkter. ClimateCalc er udviklet af GRAKOM på baggrund af DTU’s livscyklusanalyser og er implementeret som en standard for den grafiske branche i hele Europa.

Med ClimateCalc kan du nemt beregne klimabelastningen på en tryksag. Formålet er at gå fra ønsketænkning til eksakt dokumenteret information. Den eneste reelle mulighed for at prioritere, handle og tage ansvar for klimaet.

Med ClimateCalc kan du stille krav til tryksagens CO2-udledning.

Du kan kræve klimarigtigt papir, at transporten er minimeret og sikre dig, at trykkeriet er energieffektivt. Samtidig får du dokumentation til din virksomheds klimaregnskab, fordi du baserer beslutninger på fakta i stedet for myter om tryksagers klimabelastning.

Det skal du vide om tryksager og klima

  • Danske trykkerier kan dokumentere og minimere klimabelastningen med ClimateCalc
  • Danske trykkerier benytter papir fra ansvarlige skandinaviske og europæiske skove. FSC-mærketsikrer papir fra bæredygtigt skovbrug, og der bruges aldrig træ fra truede skove eller regnskovetil danske tryksager
  • CO2 bindes i papiret ligesom i træet. CO2 bliver derfor i papiret så længe, vi genbruger det, og det er viblandt de bedste i verden til
  • De europæiske skove vokser med et areal svarende til 1,5 gange Fyn hvert år. Det skyldes efterspørg-sel efter træ til tømmer, papir og meget andet. 44 pct. af Europas areal er nu dækket af skov
  • Yngre træer optager mere CO2 end ældre træer, der udleder CO2, hvis de ligger og forgår i skovbunden. Derfor er det godt for klimaet, når vi fælder og bruger gamle træer og erstatter dem med flerenye træer, end vi fælder
  • Digital kommunikation sætter miljø- og klimaaftryk. Der findes intet videnskabeligt eller sagligtbelæg for, at digital kommunikation generelt er bedre for klima og miljø end trykt kommunikation

Hent faktaark

Vi tager ansvar hele vejen rundt

Danske trykkerier er en del af verdens grønneste grafiske branche. De arbejder under de høje miljøstandarder, vi har i Danmark, tager hensyn til klimaet og har respekt for naturressourcerne. Derudover tager de socialt ansvar.

Svanemærket. Det nordiske miljømærke stiller miljøkrav i verdensklasse

ClimateCalc. Den grafiske Klimaberegner dokumenterer og minimerer klimabelastningen


CSR-kodeks. Det grafiske CSR-kodeks følger FN Global Compacts 10 principper


Trykt i Danmark. 
Sikkerhed for dansk kvalitet og ansvarlighed i produktionen af tryksagen

FSC og PEFC. FSC- og PEFC-certificeringer er garant for papir fra ansvarlige skovbrug