fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Skoven

Tryk med ansvar for skoven

Du handler med ansvar for skoven, når du køber tryksager, der er produceret i Danmark.

Danske trykkerier tager ansvar for papiret gennem de mange danske FSC- og PEFC-certificeringer. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.

Tryksager er bionedbrydelige og komposterbare, men vi skal først og fremmest genanvende papiret. Brugt papir består af naturlige ressourcer og er en vigtig råvare. Derfor skal vi fortsætte med at sortere papir, så det bliver genanvendt. Ellers går vigtige naturressourcer til spilde.

Danske trykkerier tager ansvar for papiret gennem de mange danske FSC- og PEFC-certificeringer, der er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere sporbarheden på tryksagens papir. Og dokumentation er vigtig, når du vil handle ansvarligt.

FSC og PEFC fremmer ansvarlig skovdrift

Forest Stewardship Council (FSC) er en international anerkendt certificeringsordning og verdens eneste skovcertificering, der har opbakning fra globale miljøorganisationer som WWF og Greenpeace.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), der er en certificering som FSC, er verdens største certificeringssystem for skove. Certificeringen sikrer ligesom FSC bæredygtigt skovbrug.

Både FSC- og PEFC-ordningen fremmer miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig og god skovdrift over hele verden. De sikrer, at træfældning opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Derudover gælder det for FSC- og PEFC-certificeringerne, at der er stillet krav om, at skoven bliver drevet til gavn for lokalbefolkningen. Skovdriftens økonomiske afkast må derfor ikke overskygge hensyn til natur og mennesker.

Det skal du vide om tryksager og skoven

  • Danske trykkerier kan gennem FSC- og PEFC-certificeringerne dokumentere sporbarheden hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra
  • Danske trykkerier bruger papir fra skandinaviske og europæiske skove. FSC og PEFC sikrer papir fra bæredygtigt skovbrug, og der bruges aldrig træ fra truede skove eller regnskove til danske tryksager
  • I Danmark er vi blandt verdens bedste til at sortere papir
  • Danske trykkerier har i årevis arbejdet på at reducere klimabelastningen ved at skabe energieffektiveproduktioner, minimere transporten og anvende papir, der er produceret bæredygtigt
  • De europæiske skove vokser hvert år, og 44% af Europas samlede areal er dækket af skov. Europasskove vokser årligt med et areal, der svarer til 1,5 gange Fyn. FN opmuntrer befolkningen i Europa tilat bruge endnu mere træ og flere træprodukter fra de europæiske skove
  • Den nyeste forskning peger på, at vi kan genanvende papir op til 25 gange. At vi genanvender papir,betyder derfor mere for klimaet end tidligere antaget

Hent faktaark

Vi tager ansvar hele vejen rundt

Danske trykkerier er en del af verdens grønneste grafiske branche. De arbejder under de høje miljøstandarder, vi har i Danmark, tager hensyn til klimaet og har respekt for naturressourcerne. Derudover tager de socialt ansvar.

Svanemærket. Det nordiske miljømærke stiller miljøkrav i verdensklasse

ClimateCalc. Den grafiske Klimaberegner dokumenterer og minimerer klimabelastningen


CSR-kodeks. Det grafiske CSR-kodeks følger FN Global Compacts 10 principper


Trykt i Danmark. 
Sikkerhed for dansk kvalitet og ansvarlighed i produktionen af tryksagen

FSC og PEFC. FSC- og PEFC-certificeringer er garant for papir fra ansvarlige skovbrug