fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Ansvarlighed er et ubønhørligt krav fra omverdenen

Når vi allesammen kommer tilbage efter sommerferien, er det et år siden, at GRAKOM lancerede ansvarlighedskampagnen ”Tryk med ansvar”. GRAKOMs administrerende direktør, Thomas Torp, uddyber her, hvad kampagnen har betydet.

Det sidste år er unægteligt et mærkeligt år at se tilbage på. Pandemiens mange udfordringer har dog ikke overskygget nødvendigheden af, at vi skal tage ansvar for skoven, miljøet, klimaet og samfundet. Netop de fire områder er fundamentet i ’Tryk med ansvar’ kampagnen.

Vi har skabt en tydelig fortælling

Afsættet for fortællingen har været ganske godt. Mange års indsats har gjort, at vi i den danske grafiske branche har veldokumenterede standarder og certificeringer, som mange af GRAKOMs medlemmer har tilsluttet sig. Men det er kompliceret stof og har været vanskeligt at kommunikere omkring. Derfor har ’Tryk med ansvars’ vigtigste formål været at klæde medlemsvirksomhederne på til at tale om ansvarlighed. 

– Vi er nu nået til et punkt, hvor det med ansvarlighed er blevet hypet rigtig meget. Mange er gået langt for at smykke sig med grønne fjer. Kravet er nu, at der skal være substans. Det er slut med greenwashing. Kunderne og deres kunder efterspørger reelle grønne løsninger og ærlige svar. Det er et ubønhørligt krav fra omverdenen, lyder det fra Thomas Torp. 

Selv synes han også, at det har været en udfordring at gå ud at tale klart og tydeligt om, hvordan den grafiske branche tager ansvar. I dag siger han højt og tydeligt: Vi er verdens grønneste grafiske branche. 

En sætning, man vil høre ham sige på de roadshow, som GRAKOM netop har taget hul på. 

– På møderne er jeg ærlig og siger, at jeg også synes, det har været svært. Det skal vi ikke nægte. Derfor har det også været vigtigt, at kommunikationen har været fokuseret på at gøre det enkelt at tale om ansvarlighed. For hvordan skal man tale om noget, man ikke selv forstår. Den sætning bliver mødt med nik fra salen, siger Thomas Torp. 

Som han ser det, har man med ’Tryk med ansvar’ fået skåret det svært tilgængelige stof til, så det er muligt for medlemmerne at tilegne sig viden om mærkerne, der viser, at de tager ansvar for skoven, miljøet, klimaet og samfundet. Og han møder ofte medlemmer, der roser initiativet med kampagnen og fremhæver, at der var brug for den lige nu. 

Tag del i dialogen

Målet med roadshowene er at gå skridtet videre. Nu, hvor fundament og fortælling er på plads, er det tid til at tage dialogen om, hvordan GRAKOMs medlemmer bedst får budskaberne ud at leve, så de kan gøre en forskel for det enkelte medlems forretning. 

– Nogen har ladet sig inspirere af materialet på trykmedansvar.dk. De har fx brugt det i deres egen markedsføring. Andre har brugt det direkte i dialogen ved kundemøderne. Begge dele er rigtig godt, lyder det fra Thomas Torp. 

Klar til at gå i offensiven

Indtil videre har det i høj grad været trykkerierne, GRAKOM har været i dialog med omkring ’Tryk med ansvar’. En dialog, der også har handlet om, hvad man skal gøre, hvis der er certificeringer, man endnu ikke har tilsluttet sig.  

– Her skal medlemmerne bruge os, så de fx kan komme få en svanemærkning med vores hjælp og rådgivning. Det er det, vores miljøafdeling er sat i verden for, siger Thomas Torp. 

Så det handler både om at indarbejde ansvarligheden som en naturlig del af forretningsstrategien og gøre alle medarbejdere i stand til at tale om det. En opgave, der ikke kun ligger hos trykkerierne. ’Tryk med ansvar’ rækker længere ud og er med til at præge dagsordenen for GRAKOMs fremtidige strategi. Samtidig rækker den også ind i bestyrelseslokalet i Creative Club, hvor der er fokus på, hvordan bureauerne kan blive klædt på til at tale ind i den vigtige ansvarlighedsdagsorden. 

– Ansvarlighed bliver fremtidens væsentligste krav. Det springer os så åbenlyst i øjnene. Og er man ikke med her, har ens forretning ingen plads i fremtiden, understreger Thomas Torp.

Hans holdning er, at i stedet for at sidde og vente på, at kunderne spørger om det, skal alle GRAKOMs medlemmer gå i offensiven og selv bringe det på banen. Spørge til kundernes indkøb og forebygge, at de tager forkerte og irrationelle valg. Det er god rådgivning. 

– Det gode er, at vi i Danmark har vi de bedste forudsætninger for at spille ind i den grønne omstilling. Det skal vi bruge i den danske grafiske branche til både at fastholde og skabe nye arbejdspladser med fokus på den grønne omstilling, lyder det fra Thomas Torp.

Han understreger derfor også, at ansvarligheden vil blive ved med at være et vigtigt fokus i GRAKOM. Trykmedansvar.dk lever videre, og man kan fortsat bruge materialet herfra. Ansvarlighed vil være omdrejningspunkt til medlemsarrangementer. Derudover vil man i GRAKOM se på, om det kræver nye medarbejderkompetencer, og om foreningen derfor skal tænke i nye typer af kurser. Både for trykkerierne og de øvrige kommunikationsvirksomheder.

– Det vigtige er, at medlemmerne nu har fået en fortælling og en værktøjskasse, så de kan tale om ansvarligheden. Nu skal vi hjælpe dem videre på rejsen. Vi er her for at varetage vores medlemmers interesse, og jeg mener faktisk, at det lige præcis er det, vi gør nu. Det her er starten på en stor opgave for GRAKOM, som handler om, hvor vi kan bidrage til at løfte hele kommunikationsindustrien, slutter Thomas Torp.