fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Bæredygtighed er ikke en tendens – det er en global megatrend

Sådan lyder det fra Thue Birk Svenningsen, der er en af landets mest erfarne CSR-rådgivere og i dag partner i Sustainable Business Solutions. Han giver her sin vurdering af de krav og forretningsmuligheder, som bevægelsen mod bæredygtighed fører med sig for den grafiske branche.

Man skal ikke læse længe i danske og internationale erhvervsmedier for at få øje på, at ansvarlige investeringer buldrer frem, og at flere og flere virksomheder har fokus på bæredygtighed, når de udvikler nye strategier og produkter. Samtidig er man på EU-plan ved at lægge sidste hånd på nye initiativer, der skal drive økonomien i en bæredygtig retning. De helt store kanoner er med andre ord ved at blive kørt i stilling. 

Bevægelsen mod ansvarlighed og bæredygtighed vil i langt de fleste brancher gå hele vejen gennem værdikæden. Det gælder også i den grafiske branche, vurderer Thue Birk Svenningsen, der som rådgiver hjælper virksomheder inden for bl.a. finans, industri, teknologi og fødevarer.

– Danske virksomheder må regne med, at de i fremtiden skal forholde sig til en række nye love og standarder. Parallelt med det, vil de blive mødt med nye krav og forventninger fra forbrugerne. De professionelle indkøbere skal derfor i stigende grad kunne dokumentere ansvarligheden i deres leverandørforhold. Heldigvis vil både krav og kundeforventninger give mange interessante og nye forretningsmuligheder, siger Thue Birk Svenningsen.

Spørger man ham, hvad der overrasker ham mest lige nu, svarer han: 

– Jeg bliver næsten helt forpustet over, hvor hurtigt udviklingen går. Det er virkelig nogle voldsomme kræfter, der driver tingene, for lige pludselig fylder CSR, klima og bæredygtighed rigtig meget både politisk, forretningsmæssigt og på kundesiden, siger Thue Birk Svenningsen. 

Flotte fortællinger er ikke længere nok

Trods udviklingen er der ikke tale om, at vi går fra nul til hundrede på kort tid. Allerede tilbage i 2009 blev det i forbindelse med en ændring af årsregnskabsloven (§99a) obligatorisk for større danske virksomheder at supplere det finansielle regnskab med en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar i form af bl.a. miljøforhold, klimapåvirkning, sociale forhold og personaleforhold. Noget den grafiske branche ifølge Thue Birk Svenningsen har været opmærksom på og arbejdet målrettet med:

– Når jeg ser et initiativ som GRAKOMs kampagne ’Tryk med ansvar’, ser jeg en branche, der er helt bevidst om den retning, udviklingen går. Så fundamentet er godt, men branchen skal være forberedt på, at kundernes indsatser på området bliver markant øget i fremtiden. Hidtil har der været tale om en ’one-size-fits-all’ tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed, men nu begynder hver industri at få sine specifikke sæt af lovkrav og standarder. Det bliver mere kompliceret men også mere integreret i virksomhederne, fortæller Thue Birk Svenningsen, der netop bliver involveret som rådgiver, når CSR skal integreres i forretningsstrategien. 

Han peger på det forhold, at de større danske virksomheder vil blive mødt med flere krav om at dokumentere deres sociale og miljømæssige bæredygtighed. Det kan ikke undgå at få en afledt effekt på de mindre virksomheder i leverandørkæden – heriblandt den grafiske branche. 

– Transparens og dokumentation bliver i sagens natur ekstremt vigtigt, når virksomhederne skal kunne redegøre for deres aftryk på samfundet og miljøet. Det vil ikke længere være muligt blot at skabe en flot fortælling om bæredygtighed. I fremtiden skal de pæne ord bakkes op med data, regnskaber og dokumentation. Og heldigvis for den grafiske branche, vil dette give afsæt til en hel række af nye kommunikationstiltag, siger Thue Birk Svenningsen.

CSR skal være en del af kerneforretningen

At CSR og bæredygtighed ikke længere blot er et ’add-on’ eller en smuk fortælling, kræver dermed ikke blot en indsats hos de virksomheder, der skal leve op til årsregnskabslovens §99a. Også leverandørerne må se på, hvordan de vil arbejde med en kommerciel og struktureret, organiseret og målrettet tilgang til CSR. Så det bliver en del af deres forretningsstrategi og motor.  

Noget, Thue Birk Svenningsen oplever, skaber et krydspres, der gør, at nogle virksomheder næsten går i stå i afmagt og kan blive sat ud af drift. Så hvad skal danske virksomheder og dermed også den grafiske branche så gøre? Skal de alle omstille deres forretning fra den ene dag til den anden? 

– Som leverandør til de store virksomheder skal man først og fremmest orientere sig i forhold til markedsudviklingen og de nye krav, og forsøge at sætte sig ind i, hvad det alt sammen kommer til at betyde for ens virksomhed. Man skal forberede sig på at kunne dokumentere og give svar på, hvad man gør i forhold til social ansvarlighed, miljøvenlig indsats og klimapåvirkning. Og så skal man lægge en strategi for, hvordan man bedst muligt gør ansvarlighed og bæredygtighed til en del af kerneforretningen, lyder det fra Thue Birk Svenningsen.

Her peger han på vigtigheden af, at man tilegner sig viden og de nødvendige kompetencer. 

– Det handler egentlig om almindelig sund fornuft. At man forbereder sig og sikrer sig, at man driver en tidsvarende forretning. Sætter sig ind i udviklingen og de krav, der kommer til at påvirke kundernes forretning. Gør man det, vil man både være bedre forberedt på at svare på de spørgsmål, som kunderne kommer til at stille i fremtiden. Man vil også være i stand til at levere de data, som kunderne kommer til at efterspørge. Og ikke mindst bedre rustet til at bistå med at løse de kommunikationsopgaver, der vil opstå rundt om den globale megatrend, slutter Thue Birk Svenningsen.