fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Der er konkurrence mellem miljømærkerne

Den danske grafiske branche har i årtier været blandt de forreste i den grønne omstilling, og sådan vil det også være i fremtiden.

Det er vanskeligt at forestille sig noget, mennesker foretager sig, som ikke efterlader et miljøaftryk. Det vigtige er derfor, hvordan vi arbejder med at minimere aftrykkene. Det er man opmærksom på i den danske grafiske branche. Samtidig er kundernes krav til produkternes miljø- og klimavenlighed med til at skubbe udviklingen i den gode retning.

»I den grafiske branche er der sket store fremskridt: Man tilsætter ikke skadelige tungmetaller til trykfarver, og papir bliver ikke bleget med kemikalier, som giver miljøskadeligt spildevand. Restprodukter fra afsværtning af returpapir bliver genbrugt til blandt andet vejfyld og byggematerialer, netop fordi disse ikke anses for at være miljøskadelige«, lyder det fra GRAKOMs miljøchef Carsten Bøg, der fortsætter:

»Alle disse forbedringer er sket, fordi virksomhedernes kunder, naboer og politikere ønskede det. Ofte er forbedringerne endda sket, før ønskerne blev fremsat, fordi virksomhederne var fremsynede nok til at se samfundets behov for renere teknologi i både papirfabrikker og trykkerier.«

Svanen har skubbet til udviklingen

Én overordnet faktor, som i høj grad har skubbet til den miljøteknologiske udvikling af tryksager de sidste 20 år, er det nordiske miljømærke Svanen. Udbredelse af dette miljømærke blandt nordiske trykkerier har ikke alene sat en dagsorden i Norden, men også i Europa hvor leverandører som papirfabrikker og farveproducenter har udviklet deres teknologi, så den kan matche de nordiske krav. Mere end 80% af de tryksager, som rammer markedet, er svanemærkede. Svanemærkning er ikke bare længere en fordel, men ganske enkelt en nødvendighed for både leverandører og trykkerier for at være i markedet.

»Svanens krav er skræddersyet til det enkelte produkt og gælder alle faser af tryksagens livscyklus. Svanen kan samtidig ses som en designguide, som sikrer en optimal miljøprofil. Men en stærk miljøprofil kommer ikke af sig selv, og netop for tryksager, som ofte designes efter kundens ønsker, er det vigtigt, at kunderne ved, hvor kæmpe et miljøløft, de giver deres tryksager ved at vælge Svanen,« siger Carsten Bøg.

Konkurrence blandt miljømærker

Efterhånden som miljø kommer til at fylde mere og mere i markedet, kommer der nye mærker, og der opstår en konkurrence blandt miljømærkerne. Det kræver, at vi er særligt opmærksomme.

»Det er vigtigt at huske, at bare fordi et mærke har været her længe og måske lyder old school, så skal man altid vurdere mærket på dets relevans og væsentlighed – og om det er dokumentérbart. Her er det kun tryksagsrelevante miljømærker som Svanen og Blomsten, der virker.«