fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

”Det grafiske CSR-kodeks var det, vi manglede”

Johnsen Graphic Solutions er blandt de første grafiske virksomheder, der for 25 år siden begyndte at arbejde med begreber som miljøledelse, miljøpolitik og CSR. Dengang var der ikke certificeringer, der passede til danske forhold og den grafiske branche. Men så kom GRAKOM med Det grafiske CSR-kodeks.

I starten af 00’erne var regnskabschef Karin Andersen til foredrag om FN’s Global Compact. Ti generelle principper, der skal få virksomheder i hele verden til at tage ansvar for det samfund, de agerer i. Det lød jo meget godt. 

Karin Andersen står for den interne miljøstrategi hos Johnsen Graphic Solutions, og miljøledelse var på daværende tidspunkt allerede en integreret del af virksomhedens strategi og arbejdsgange. Derfor ville de undersøge, om de skulle tilslutte sig det internationale CSR-kodeks. 

Men da menneskerettigheder, børnearbejde og tvangsarbejde fyldte under foredraget, blev Karin Andersen klar over, at kodekset ikke passede til forholdende på danske arbejdspladser, hvor overenskomster og love i forvejen sikrer, at disse krav bliver overholdt. Og da Johnsen Graphic Solutions ikke havde nævneværdig samhandel med udenlandske leverandører, som andre større danske virksomheder havde, kunne de ikke bruge kodekset én til én.   

I stedet tog hun de gode værdier og tanker med hjem til det østjyske trykkeri og reklamebureau. 

– Vi har skrevet de værdier, vi kan bruge ind i vores egen miljøpolitik og efterlever dem derigennem. Vi har især stort fokus på arbejdsmiljø, ergonomi, løfteteknikker, hjælpemaskiner og støjdæmpende løsninger. Den grafiske branche kan slide på kroppen, hvis ikke virksomhederne gør, hvad de kan for at mindske medarbejdernes gener, fortæller Karin Andersen.

FN’s principper under danske forhold

For to år siden havde Johnsen Graphic Solution besøg af GRAKOM og hørte om Det grafiske CSR-kodeks. Kodekset tager udgangspunkt i FN’s ti principper, men er tilpasset danske forhold.

– Det grafiske CSR-kodeks var netop det, vi manglede for 15 år siden. Derfor var vi ikke i tvivl om, at vi skulle tilslutte os, siger Karin Andersen.

Når man tilslutter sig Det grafiske CSR-kodeks, modtager man et selvevalueringsskema, hvor man skal tjekke, at virksomheden lever op til alle kriterier. Er der områder, man ikke opfylder, kan der være behov for omlægninger i virksomheden. Det var dog ikke tilfældet hos Johnsen Graphic Solutions.

– Vi levede allerede op til kodeksets krav, og det vidste GRAKOM godt. Derfor var det nemt at få de grønne flueben, fortæller Karin Andersen.

Konkurrencefordele og klogere processer

Sammen med de andre miljøinitiativer, har Johnsen Graphic Solution Det grafiske CSR-kodeks til at fremgå tydeligt på deres hjemmeside. Derudover bruger de kodekset, når både danske og internationale kunder spørger til deres CSR- og miljøpolitik.

– Selvom Det grafiske CSR-kodeks er tilpasset danske forhold, så kan vi stadig bruge det til at vise internationale virksomheder, hvordan vi tager ansvar. Vi har også mange danske virksomheder, som køber tryksager hos os, der spørger om, hvilke mærker vi har. Der kan vi også vinge dem alle af, siger Karin Andersen.

Hun mener, at der som grafisk virksomhed er flere fordele ved at tage CSR-ansvar og kunne vise det til sine kunder via stemplet fra GRAKOM.

– Det giver os en konkurrencefordel, at vi har styr på, hvilken påvirkning vores virksomhed har på miljø og mennesker. Samtidig gør det os mere opmærksomme på vores processer, så vi i stedet for kun at tænke på pris hele tiden optimerer og gør det bedre.

Mere end flotte stempler

Udover Det grafiske CSR-kodeks har Johnsen Graphic Solutions også ISO-14001-certificering, som bygger på internationale standarder for miljøledelse. Samtidig lever deres tryksager op til Svanemærket og FSC-mærket. For den grafiske virksomhed handler det ikke om skrivebordsarbejde og flotte stempler. Det handler om at give gode værdier videre til medarbejdere og kunder.

– Da vi som en af de første grafiske virksomheder begyndte at arbejde med miljøledelse i midten af 90’erne, så handlede det for os om at få menneskerne med. Det gør det også i dag, hvor jeg en gang om året har en miljøsnak med alle medarbejderne. Her kan jeg kan se, at medarbejderne er bevidste om det i hele virksomheden. Når vi får nye medarbejdere, har vi gode ambassadører rundt i alle afdelingerne, der af sig selv tager ansvar for at give de vigtige værdier videre. Uden medarbejderne ville vi ikke få udbytte af de gode initiativer, siger Karin Andersen og tilføjer: 

– På den måde bliver de fyrtårnene i organisationen og kan tage de grønne værdier med hjem og ud i samfundet.