fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Hvad gør du, når kunden spørger om klima og miljø?

Du har formodentlig prøvet det. At kunden stiller spørgsmål om klima og miljø, og du ikke har svar på rede hånd. Ikke så underligt, for vi har med komplekse områder at gøre.

Til trods for, at vi i den danske grafiske branche har arbejdet med miljø og klima i en årrække, bliver der ved med at dukke ukendte emner op. Af og til kan det føles som et kapløb at følge med i alle begreberne. 

På det ene side er det godt at have en sund skepsis i forhold til at bevæge sig ind på et nyt område. På den anden side er det et dilemma, hvis det hindrer, at du får rådgivet kunden om de rette valg. Og netop rådgivningen er blevet et vigtigt forretningspotentiale.

– Helt firkantet kan man sige, at uanset, om vi er i Kina, Østeuropa eller Danmark, kan grafiske virksomheder levere samme tekniske løsninger. Derfor kan vi ikke længere skabe et loyalitetsforhold med kunden, hvor kunden bliver afhængig af de tekniske løsninger. Til gengæld kan vi gøre kunden afhængig af, at danske grafiske virksomheder handler ansvarligt og kan rådgive om de mest klimavenlige og miljørigtige valg, lyder det fra GRAKOM’s miljøchef, Carsten Bøg, som her giver svar på nogle af de spørgsmål, som kunderne stiller. 

Hvad gør jeg, når kunder spørger om dokumentation på klimaaftrykket? 

GRAKOMS miljøafdeling oplever, at noget af det, der er allerstørst fokus på lige nu, er klima, energiforbrug og CO2-udledning. 

Når dine kunder spørger om klimaaftrykket, kan du med ClimateCalc tilbyde, at de får beregnet deres klimaaftryk med et grafisk klimaværktøj, der er udviklet præcist til tryksager.

Med ClimateCalc får de eksakt information og veldokumenteret data. De kan bruge det i deres CSR-rapporter og benytte det til at finde frem til den løsning, der giver det mindste klimaaftryk. Med afsæt i de veldokumenterede data kan du med ClimateCalc redegøre for, hvilket klimaftryk forskellige papirkvaliteter giver. Hvad er forskellen fx på papir, der fremstillet på fabrikker i Østeuropa, som bruger kul og olie frem for, hvis det er fremstillet i Finland i en produktion drevet af vandkraft? 

Flere og flere danske og europæiske grafiske virksomheder beregner tryksagens klimabelastning med ClimateCalc, der er udviklet i samarbejde med førende universiteter og løbende bliver revideret. 

Hvad gør jeg, hvis kunden spørger til klimakompensation?

Vi kan ikke undgå at udlede CO2, når vi producerer tryksager. Men netop ved at beregne klimaaftrykket med ClimateCalc kan du rådgive kunderne om, hvordan de klimakompenserer for de tons CO2, der er ved produktionen. 

Også når det gælder klimakompensation, er det vigtigt at benytte certificerede ordninger. En af dem er Gold Standard, som er grundlagt af blandt andet WWF i 2003 og bidrager til projekter, der nedbringer CO2. Gold Standard har mere end 1900 projekter i over 80 lande. GRAKOM’s miljøafdeling kan fortælle dig mere om klimakompensation, og hvad kunderne skal være opmærksomme på, så de ikke kommer til at vælge løsninger, hvor de kan blive beskyldt for greenwashing. 

Hvad skal vi svare, hvis de spørger til biodiversiteten?

Der er et stort fokus på biodiversitet fordi tryksager i bund og grund består af træ, og derfor er det oplagt, at kunden spørger netop til dette. Det gode svar til kunden er, at FSC® eller PEFC™ er de mest relevante certificeringer, der tager højde for biodiversiteten i skovene.

Er en tryksag certificeret efter disse standarder, er det kundens garanti for, at værdikæden kan følges hele vejen tilbage til skoven. Det sikrer, at papiret kommer fra skove, hvor man altid planter flere træer, end man fælder. Der er til sikring af grundvand og vandløb til beskyttelse af planter og dyrearter mod udryddelse med klare regler for, at korridorerne efter træfældningen ikke må være bredere end, at dyrene stadig kan finde hinanden. Samtidig er der krav til, hvordan maskinerne må arbejde i skovene, så de ikke ødelægger noget. 

Hvad gør jeg, hvis kunden spørger om genanvendelse?

Genanvendelse og producentansvar er et vigtigt punkt på hele miljødagsordenen, og det kommer vi til at se endnu mere af i fremtiden. Med en svanemærket produktion kan du dokumentere over for kunden, at du har tænkt genanvendelsen ind på flere niveauer, fordi certificeringen dækker hele din produktion. Du kan derfor svare, at I som virksomhed har lavet affaldsplaner for hele produktionen.

At alt affald, der kan genanvendes fra produktionen, bliver genanvendt, at alle de kemikalier der anvendes, er godkendt og overholder de strengeste krav, og at I overholder regler for, hvordan I skaffer jer af med dem. Svanemærket er det mest relevante miljømærke der findes for tryksager og alle disse krav sikre kunden en garanti for at tryksagen kan afleveres til genanvendelse efter endt brug. 

Hvordan tilslutter man sig Det grafiske CSR-kodeks?

Både private virksomheder, ngo’er og offentlige organisationer begynder at stille krav om, at deres leverandører har tilsluttet sig Det grafiske CSR-kodeks. Tilslutter du din virksomhed, bidrager I til, at både I og kunden tager socialt ansvar. Du kan læse mere om, hvordan I tilslutter jer her.

Er det vigtigt at synliggøre mærkerne på kundens tryksag?

Ja, når du sætter mærkerne på kundens tryksag, synliggør du både, at branchen og kunden tager ansvar. Det er vigtigt for kundens image, og det er med til at understøtte, at den danske grafiske branche er blandt verdens grønneste.

Det bidrager mærkerne til, at samfundet får øje på. Synliggør du mærkerne, er du derfor med til at løfte branchen. 

Hvad gør jeg, når jeg ikke kender svaret?

Man kan hurtigt komme vidt omkring, når det handler om klima og miljø. Et godt råd er at holde samtalen til det, der handler om tryksagen. Er der noget, du ikke kan svare på, så sig, at det er et godt spørgsmål, og at du vil undersøge det og vende tilbage. Kunden vil opleve det som, at du viser engagement og er interesseret i at yde en god rådgivning.

Vil du vide mere om klimakompensation, miljø- og klimacertificeringer, eller har du andre spørgsmål om miljø og klima, er GRAKOM’s miljøafdeling klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte dem her.