fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

ITDs magasin er vognmændenes grønne spejl

Når ITDs medlemmer arbejder hårdt for at gøre transportbranchen grønnere, er ITD med til at fremhæve og understøtte det arbejde. Det gør brancheorganisationen med en klimaplan og en ansvarlig tryksag, hvor mange af historierne handler om klima og er trykt efter miljøkrav i verdensklasse og på papir, der er en del af skovens naturlige cyklus.

Miljø og klima. Det er to stærke mærkesager for ITD og et vigtigt ben i deres vækststrategi 2030, som er bundet op på FNs Verdensmål. ITD er de professionelle transport- og logistikvirksomheders brancheorganisation. De er dermed talerør for en branche, der udadtil ses som tung i forhold til CO2-udledning og ofte bliver nævnt, når der skal sættes særligt ind i den landsdækkende CO2-reduktion. I organisationen har man derfor udarbejdet en klimaplan med forskellige initiativer, der kan bidrage til en grøn omstilling. Det fokus er også et vigtigt omdrejningspunkt i ITDs medlemsmagasin, som bærer præg af historier om miljø og klima med gode eksempler fra medlemmer og inspiration til alternative løsninger.

Helt naturligt er det derfor også, at ITD har taget ansvar i forhold til produktionen af magasinet, der lever op til kravene i Svanemærkningen. Det nordiske miljømærke, der hører blandt verdens strengeste. Magasinets papir er samtidig FSC-mærket, hvilket er et af de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra. Derudover benytter trykkeriet klimaberegneren ClimateCalc til at beregne magasinets CO2-belastning.  


”Vores medlemmer arbejder hårdt for at effektivisere og skabe optimeringer og løsninger til fordel for klimaet, og ITD har en klar målsætning om, at Danmark i 2030 er førende inden for den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren. Derfor er det kun naturligt, at vores magasin er produceret ansvarligt. Det, mener vi, er et rigtigt signal at sende til vores medlemmer,” fortæller Lars Grubak Loff, der er tovholder på ITDs medlemsmagasin. 


Magasinet er medlemmernes familiealbum

ITDs magasin er lidt atypisk sammenlignet med andre magasiner. I dag udkommer nyopstartede magasiner typisk online, men selvom ITDs magasin kun har eksisteret siden 2019, var det et bevidst valg, at medlemmerne skulle modtage magasinet i postkassen.

”Vi sender jævnligt mails og nyhedsbreve ud, men vores medlemmer savnede alligevel at modtage noget fysisk fra os. Derfor valgte vi at lave et trykt magasin, som kan fungere som medlemmernes personlige familiealbum, hvor de kan læse historier om dem selv, deres kollegaer og deres konkurrenter, samtidig med, at de bliver opdateret på, hvad der sker i branchen,” forklarer Lars Grubak Lohff.

Han fortæller, at ITDs magasin bevidst er trykt på lækkert kvalitetspapir, hvor flotte billeder og indhold kommer til sin ret. 

”Vi ville ikke lave en tynd pjece, som alligevel bare bliver væk blandt andre papirer og reklamer og ender i skraldespanden. Vi ville have et magasin med en vis tyngde, som medlemmerne sætter op på hylden eller lægger fremme i receptionen og kan fordybe sig i med en god kop kaffe. Det er vores indtryk, at vi kommer bredere ud til medlemmerne med vores fysiske magasin, og vi tror også på, at de husker historierne bedre, når de får dem på tryk fremfor digitalt, hvor de bliver bombarderet alle steder fra.”


Leverandører med grøn profil

Når man vælger en tryksag, er der flere leverandører, der skal i spil. Her var valget af trykkeri ikke tilfældigt. ITD gik bevidst efter et trykkeri, der profilerede sig på at tage ansvar for klima og miljø.

”For os handlede det ikke kun om de rigtige mærker, men også om at vælge et trykkeri, der hele vejen igennem sætter miljørigtige mål. Vores trykkeri hjalp os desuden med at udvælge de rigtige materialer, der understøtter vores krav til både kvalitet og miljøhensyn,” fortæller Lars Grubak Lohff.

Også i distributionen har ITD haft klimaet for øje. Som brancheorganisation for transportvirksomheder er de godt klar over, at det ikke kan lade sig gøre at levere et magasin uden at udlede CO2. Derfor har valget af distributør handlet om at finde en så grøn løsning som mulig. 

”Vi har valgt en distributør, der i forvejen leverer magasiner og post. Samtidig kører de på grøn biodiesel og har mål om at blive CO2-neutrale,” siger Lars Grubak Lohff.

Sammen om den grønne omstilling

ITD tager sin rolle som vejgodstransportbranchens talerør seriøst. Men til spørgsmålet, om ITD ser sig selv som rollemodel for deres medlemmer i kampen for klima og miljø, er svaret mere nuanceret.Brancheorganisationen beskriver sig som medlemmernes grønne spejl, så de kan se, at de er en del af en branche, som tager ansvar. Her er magasinet et vigtigt redskab til at vise det spejlbillede.


”Vi ved, at de danske transport- og logistikvirksomheder for længst har anerkendt, at man skal tage hensyn til klimaet og miljøet. Vi skal drive den grønne omstilling sammen med dem.”

ITD

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder, som rådgiver og skaber netværk for mere end 700 medlemsvirksomheder.