fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Når CSR bliver oversat til ordentlighed

I Spar Nord har man ikke en rapport, hvor der står CSR på forsiden. Med budskabet ”En ordenligt bank” har man taget begrebet social ansvarlighed hjem på egen banehalvdel, hvor det lever i overensstemmelse med bankens historie og kundernes virkelighed.

Når social ansvarlighed bliver oversat til ”En ordentlig bank”, betyder det i Spar Nord, at CSR ikke er noget, man drysser oven på kagen. Man har set på de aktiviteter, man allerede havde og udviklet nye. Det betyder, at ordentligheden er indarbejdet i bankens virke. Og vel at mærke et virke, der ikke er tynget af sager om hvidvask og skatteunddragelse. Netop fordi ordentligheden altid har været en rettesnor.

Spar Nord

1.500 ansatte fordelt på 50 filialer over hele landet gør Spar Nord til en af landets største banker.

Man ser det som en vigtig opgave at tage del i en sund og bæredygtig samfundsudvikling. I januar 2020 tiltrådte Spar Nord UN Global Compact, UN Principles of Responsible Investment samt UN Principles of Responsible Banking

En postgang for tidlig

Tænker vi tilbage til 1989 – helt tilbage til dengang Berlinmuren faldt – så var Spar Nord den første bank i verden, der arbejdede med flere bundlinjer. Man lancerede et etisk regnskab, som viste, hvordan man levede op til de værdier og etiske standarder, man havde fastlagt.

»Det var nok lidt for avanceret og også lidt for tidligt, vi kom med det,« lyder det fra Ole Madsen, der indtil for nyligt var direktør for Kommunikation & Digital i Spar Nord.

Senere forsøgte man i 2010-11 med det forretningsdrevne samfundsansvar, som heller ikke slog helt igennem. Sammen med det etiske regnskab har det dog været med til at sætte retningen og påvirket, hvordan Spar Nord i dag arbejder med det sociale ansvar. At man taler ind i kundernes hverdag og virkelighed har vist sig at gøre en forskel.  

»Som jeg ser det, handler det om at finde det rigtige sted mellem den store dagsorden
– det politiske, lovgivningen og reguleringen – og så kundernes virkelighed. Hvor er det, vi kan give kunderne den rette rådgivning og samtidig muligheden for at tage ansvar,« siger Ole Madsen og nævner, hvordan fx energioptimering af boligen er et emne, når bankrådgiveren taler bolighandel med sine kunder.

Ansvarlighed og ordentlighed kommer dermed også til at handle om, hvordan man gennem sin kerneforretning kan påvirke og skabe ændringer hos andre, så ringene kommer til at brede sig i vandet.

Vi skal som pengeinstitut tage på os at skubbe kunderne i den rigtige retning, hvor der samtidig er et forretningsområde

Ole Madsen, tidligere direktør for Kommunikation & Digital i Spar Nord

Stiller krav til samarbejdspartnere og leverandører

Det er tydeligt, at når Ole Madsen taler om ordentlighed og ansvarlighed, handler det hele tiden om at finde balancen. Mellem den massive og vigtige dagsorden, der handler om at redde verden, kundernes virkelighed og samarbejdet med andre interessenter.

»Vi skal både handle i samklang med dem, der sætter den politiske retning, og så skal vi drive ordentligheden sammen med andre samarbejdspartnere. På en måde, så vi kan se alle interessenter i øjnene,« siger Ole Madsen.

Kaster man et blik i den 28 sider lange rapport om ”En ordentlig bank”, finder man på de sidste sider en oversigt over mål og handlinger i Spar Nord – både for de gennemførte tiltag og de planlagte. Udvalgte FN17 mål står her side om side med FN Global Compacts principper, som også den danske grafiske branche tilslutter sig.

»Vi har lavet et kodeks for ansvarlighed, som læner sig op ad FN Global Compacts principper. Dem bruger vi, når vi rækker ud til vores leverandører, som fx kan være trykkerierne. Vi beder dem bekræfte, at de også efterlever principperne,« siger Ole Madsen og nævner, at alle tryksager fra banken altid bærer Svanen og FSC.

Som mange andre steder har man i Spar Nord ikke så mange tryksager, som man havde en gang. Forandringen har dog ikke et miljøperspektiv og handler derfor ikke om frygten for, at skoven dør, eller at papirforbrug skader klima og miljø. Det handler blot om, at der også er muligheder digitalt, som kunderne benytter.

»Der bliver også brugt energi, når vi kommunikerer digitalt, så når vi ikke får alt trykt, er det ikke et fravalg i forhold til klimaet, siger Ole Madsen, der køber sig helt ind på, at der netop er mulighed for at tage ansvar ved bl.a. at vælge papir, som vi kan spore tilbage til ansvarlige, europæiske skovbrug.«

Der er masser at dykke ned i, når talen falder på ordentlighed i Spar Nord. Men vi nærmer os samtalens afslutning, som giver plads til en undren: Hvorfor er det, at Spar Nord som bank også har et ansvar for, at vi kan give en god verden videre til næste generation? Svaret kommer kort og nærmest som en opfordrende invitation:

Fordi dem, der har mulighed for at påvirke, skal gøre det.