fbpx

Nej - skoven
dør ikke, når vi
bruger papir

Nej – skoven dør ikke, når vi bruger papir

Det kunne man ellers tro, fordi tryksager bliver beskyldt for at være en trussel for regnskoven, miljøet og klimaet. Men i Danmark bruger vi ikke papir fra truede skove. Til gengæld kommer papiret fra ansvarlige skovbrug, hvor man planter flere træer, end man fælder.

Mange tror, at det er spild af papir at fremstille tryksager – at vi passer bedst på skoven, hvis vi ikke bruger papir, og i stedet vælger at få alt information digitalt. Det er ikke sandt. Den grafiske branche tager ansvar for klimaet, miljøet, skoven og de mennesker, der er med i hele processen. Fra træet i skoven til den endelige tryksag.

I Danmark producerer vi tryksager, der er fremstillet af papir fra træ, som primært kommer fra ansvarlige skandinaviske og europæiske skovbrug. Faktisk er 39 pct. af Europas samlede areal dækket af skov, og skovene vokser hvert år med et areal, der svarer til Fyn.

Derudover er vi i Danmark blandt verdens bedste til at genanvende papir. Brugt papir er en vigtig råvare skabt af en miljøvenlig, vedvarende, fornybar og genanvendelig naturressource. Derfor skal vi fortsætte med at sortere papir, så det bliver genanvendt. Ellers går vigtige naturressourcer til spilde.

Med FSC- og PEFC-ordningen tager de danske trykkerier ansvar for skoven, når de bruger papir. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.

Yngre træer optager mest CO2

Når man dyrker et ansvarligt skovbrug, er processen den samme, som når vi dyrker afgrøder på marker i Danmark. Vi sætter nye afgrøder, vi plejer dem, og vi høster. Når man ‘høster’ et stykke FSC- eller PEFC-certificeret skov, fjerner man ikke alt, men lader derimod en del træer stå af hensyn til biodiversiteten. Det er ansvarlige og aktive skovbrug, som bliver større år for år, fordi man planter flere træer, end man fælder. I et klimaperspektiv er det vigtigt, fordi nye og yngre træer optager mere CO2 end gamle træer.

Papir fra ansvarlige skovbrug bliver ikke produceret af store ’gavntræer’. Dem bruger man til tømmer. Papir er derimod hovedsageligt produceret af resterne fra tømmerproduktion og fra det træ, man får ved at tynde ud i skoven. Skovbrug og papirfremstilling indgår derfor i en del af en vigtig værdikæde, der består af skov, savværk, papirfabrik og trykkeri.

Fakta

Fakta om danske tryksager:

  1. Danske trykkerier bruger papir primært fra skandinaviske og europæiske skove. FSC- og PEFC-certificeringer sikrer, at papiret kommer fra skove, hvor der er gode forhold for biodiversitet, vandmiljø og skovarbejdere – og der bruges aldrig træ fra truede skove til danske tryksager
  2. Danske trykkerier har i årevis arbejdet på at reducere klimabelastningen ved at skabe energieffektive produktioner og minimere transporten
  3. Den nyeste forskning peger på, at man kan genanvende det endnu flere gange end hidtil antaget – nemlig op til 25 gange
  4. CO2 er bundet i papirets træfibre og bevares derfor i papiret så længe, vi genbruger det, og det er vi blandt de bedste til i verden
  5. De europæiske skove vokser hvert år, og 39 pct. af Europas samlede areal er dækket af skov. Europas skove vokser årligt med et areal, der svarer til Fyn

Den grafiske branche i Danmark tager ansvar for skoven, miljøet, klimaet og samfundet.
Se efter mærkerne:

Svanemærket. Det nordiske miljømærke stiller miljøkrav i verdensklasse

ClimateCalc. Den grafiske Klimaberegner dokumenterer og minimerer klimabelastningen


CSR-kodeks. Det grafiske CSR-kodeks følger FN Global Compacts 10 principper


Trykt i Danmark. 
Sikkerhed for dansk kvalitet og ansvarlighed i produktionen af tryksagen

FSC og PEFC. FSC- og PEFC-certificeringer er garant for papir fra ansvarlige skovbrug