fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Papir flytter solenergi

De færreste ved det, selv om det er værd at glæde sig over: Papir er den geniale måde at flytte solenergi fra skovene og ind til byerne, hvor energibehovet er. Når træ bliver lavet om til papir, slipper man nemlig for at transportere en masse luft og vand fra skov til by.

Livscyklusanalyser viser, at det gavner klimaet at bruge papir, når træet kommer fra vedvarende skovbrug.

Papirets gode klimaeffekt skyldes, at træerne under deres vækst optager solenergi og CO2. Hvert træ er et CO2-lager og et batteri af solenergi. Det er papir også, netop fordi det er lavet af træ.

Papir kan endda genbruges i masser af produkter, fx i tryksager og emballage. Til sidst kan det brændes af og udnyttes som CO2-neutral energi, og vi sparer kul, olie og gas. På denne måde kan man udnytte den solenergi, som træet blev skabt af. Derved bidrager papir til en cirkulær økonomi, et kredsløbssamfund og en fossilfri fremtid. Alt sammen til gavn for klimaet. Samtidig og lige så vigtigt sker der det, at når vi flytter papiret fra skoven og ind til byen, så kan vi bruge det til kommunikation, som ellers ville blive kommunikeret gennem digitale kanaler, der kan være en dårligere løsning for klimaet.

Klimafordelen er der med det samme

Man kunne tro, at fældning og brug af træ først var klimavenligt, når et nyt træ var vokset op, måske 50 år senere. Men sådan er det ikke, heldigvis. Skoven optager nemlig lige meget CO2, uanset om man tynder nogle af træerne ud for at bruge dem til papir. De øvrige omkringstående træer vokser blot så meget mere og optager dermed mere CO2,end de ellers ville gøre.

Hvis man ikke bruger skovenes træ, blandt andet til papir, mister man efterhånden to af skovenes klimavirkninger: Dels at CO2-optaget mindskes og til sidst går næsten i stå, når træerne bliver gamle. Dels at CO2-lagringen mistes, når døde træer rådner og giver deres CO2 tilbage til luften.

Papir flytter solenergi fra skov til by

I en verden, som behøver vedvarende, fossilfri, CO2-neutral og forsyningssikker energi, er det oplagt at søge at udnytte noget af al den solenergi, som skovene fanger.

Problemet er, at der kan være meget lang vej, måske tusinder af kilometer, mellem skovene med solenergien og byerne med energibehovet. 

Træ er naturens eget genbrug af solenergi og CO2

Spørgsmålet er, hvordan man bedst flytter solenergien den lange vej fra skovene, fx i Sverige og Finland, til byerne, hvor energi-
behovet er størst, fx i Danmark?

Hvis man flytter træet som fx flis eller træpiller, må man også flytte al den luft og vand, som er i træet. Det er meget transport til ingen nytte.

Men i papir er næsten al luft og vand fjernet. Derfor er papir en genial, økonomisk og klimavenlig måde at transportere solenergi fra skovene ind til byerne, hvor papiret skal bruges.