fbpx
TOOLBOX

Tal med en
Miljøekspert

Carsten Bøg
Afdelingschef
Jan Stormer
Miljøkonsulent
Jette Clausen Poulsen
Miljøkonsulent
Signe Fribo
ESG-rådgiver
Jonas Vinther Pedersen
Miljøkonsulent
Sacha Erhardtsen
ESG-rådgiver

Perspektiv

Trykt eller digitalt?

Affaldskontoret i Randers spørger borgerne: Randers Kommune husstandsomdeler hvert år Affaldsmagasinet EXIT til alle borgere. Indtil nu har undersøgelser vist, at borgerne ønsker at modtage magasinet på tryk.

Når man på Affaldskontoret kigger på undersøgelsens svar, er det tydeligt, at EXIT er borgernes foretrukne medie, når de skal have viden om affald. Med konkrete fakta omkring sortering og en plan for afhentning af storskrald har magasinet en stor gemmeværdi. Samtidig indeholder det information om udviklingen inden for genanvendelse og artikler, som bekræfter stolte og miljøinteresserede borgere i, at de gør det rigtige.

Jeg tror, at mange har det lige som mig. Hvis det er noget, vi skal fordybe os i, hvis vi skal læse en rapport eller større ting, så vil vi have det på papir.

Lone Topping, kommunikationsmedarbejder på Affaldskontoret

På Affaldskontoret er man opmærksom på, at det i dag mest er den modne borger, der læser magasinet. Det er en vigtig målgruppe, og deres interesse er et af argumenterne for at lade magasinet udkomme på tryk. Og så er man stolte af magasinet, der har et lækkert layout.

»Det er vores helt klare opfattelse, at de 35-60-årige, der er interesserede i miljø og verdensmål, læser magasinet på grund af artiklerne. Det betyder også noget, at magasinet ser lækkert ud. Når det gør det, rammer vi også den yngre målgruppe,« siger Lone Topping, kommunikationsmedarbejder på Affaldskontoret i Randers.

Men kunne fakta og artikler ikke bare ligge på Randers Kommunes hjemmeside?

»Jeg tror, at mange har det lige som mig. Hvis det er noget, vi skal fordybe os i, hvis vi skal læse en rapport eller større ting, så vil vi have det på papir,« lyder det fra Lone Topping, som nævner, at magasinet naturligvis er trykt på FSC-mærket papir.

Kamp om opmærksomheden

På Affaldskontoret er man også opmærksom på den kamp, der udspiller sig digitalt for at få folks tid og opmærksomhed. Mange online artikler har efterhånden sat tid på, så vi på forhånd ved, at vi kun skal bruge to minutter, inden vi kan haste videre til den næste tekst. Igen fremhæver Lone Topping muligheden for at fordybe sig i magasinet

En undersøgelse i 2018 viste, at 52% af borgerne fortsat ønskede at modtage EXIT med posten og 67% af dem, der modtog det, gemte det.

»Det er nemt at klikke væk fra tekster på internettet. Hvorimod det på papir er nemmere at komme tilbage til det, man kom fra,« siger hun og fortsætter

»Og så er der også bare kamp om pladsen digitalt, hvorimod der efterhånden er god plads i folks postkasser, hvor magasinet bliver set.«

CASE: Vi forstår bedst tekster på tryk

Nyere forskning viser, at vi husker og forstår en tekst bedst, hvis vi læser den på tryk frem for digitalt. Det er der flere grunde til.

De sidste femten år er den teknologiske udvikling gået stærkt. Vi er blevet mere og mere digitale. Samtidig er teknikken blevet bedre, og eksempelvis giver skærme et langt bedre billede i dag end for blot få år siden.

Blandt de mange studier, der har fokus på læseforståelsen på digitale medier, er et metastudie fra 2018, der sammenfatter resultater fra 54 forskningsartikler med sammenlagt over 170.000 deltagere.

Metaanalysen viser, at læseforståelsen er højest, når der er tale om trykte fagtekster. Er der derimod tale om skønlitteratur, har man ikke observeret forskelle. Det tyder derfor på, at jo sværere en tekst er, jo større er fordelene ved, at teksten er på papir. Derudover peger studiet på, at man læser digitale tekster mere overfladisk. Det kan give udfordringer eksempelvis hos elever, der skal løse opgaver. De kan komme til at sidde med en oplevelse af, at de har læst teksten mere omhyggeligt, end de egentlig har.

Tidens rolle

Med analysen bliver det også tydeligt, at forskellen på læseforståelsen på henholdsvis digitale og trykte medier bliver større, hvis man har kort tid. Også her klarer det trykte medie sig bedst. Er man under tidspres, får man nemlig en bedre læseforståelse, når man læser en tekst på tryk.

Helt naturligt kan man tænke, om forskellen ikke bliver udlignet over tid. Fordi skærmene bliver bedre og vi vænner os til at læse tekster på en skærm og simpelthen styrker vores digitale læsekompetencer. Her viser metaanalysen, at selv om vi bliver trænet i at læse på skærmen, så bliver læseforståelsen ikke så høj som, hvis vi læser fagtekster på papir.

Men de digitalt indfødte. De må da klare det bedre? Heller ikke det kan analysen bekræfte. Tværtimod viser den, at børn, der har lært at læse ved at bruge digitale medier, har vanskeligere ved at læse digitale tekster end børn, der har lært at læse trykte tekster.

Ud fra konklusionerne tyder det derfor på, at forskellen mellem at læse og forstå fagtekster digitalt og på tryk vil bestå.

Kilder:

Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension

Delgado, Pablo, Vargas, Cristina, Ackerman, Rakefet, and Salmerón, Ladislao

Educational Research Review, November 2018.